SmodCMS

Parafia św. Onufrego w Staroźrebach


Aktualności

Ogłoszenia – XIX Niedziela Zwykła A

13.08.2017

Dzisiaj, 13-go sierpnia, przypada 19-ta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Dziękujemy za kwiaty do kościoła parom młodym. Na przyszłą niedzielę kościół stroją kwiatami (według kolejności) mieszkańcy III-ciej części ul. Płockiej (prawa strona od Szkolnej w stronę Płocka – nieparzyste numery domów) 

Ogłoszenia – XVIII Niedziela Zwykła A

06.08.2017

W dzisiejszą niedzielę przypada święto Przemienienia Pańskiego. Wydarzenie to było umocnieniem wiary Apostołów przed męką Pana Jezusa. Jest ono również zaproszeniem do prowadzenia intensywnego życia wewnętrznego, poznawania Pana Boga na drodze sakramentów i modlitwy

Ogłoszenia – XVII Niedziela Zwykła A

30.07.2017

Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Przy wyjściu z kościoła jest wyłożona Parafialna Księga Trzeźwości. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest św. Maksymilian Maria Kolbe

Ogłoszenia – XVI Niedziela Zwykła A

23.07.2017

Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie nie dostrzegamy tych, którzy pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie wszyscy mają radosne wakacje. Popatrzmy, ile dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, rozbitych czy patologicznych, nie wyjechało na wakacyjny wypoczynek. Ich los nie może być nam obojętny. Pamiętajmy też o trudzie rolników podczas żniw; pamiętajmy, że każda kromka chleba to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć: szczęść Boże!

Ogłoszenia – XV Niedziela Zwykła A

16.07.2017

Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!