SmodCMS

Parafia św. Onufrego w Staroźrebach


Aktualności

Ogłoszenia – V Niedziela Wielkiego Postu B

18.03.2018

Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter okresu liturgicznego. Dotąd towarzyszyło nam wezwanie do nawrócenia i pokuty. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego - będziemy rozważać Mękę Pańską. W kościołach zasłania się krzyże. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas

Ogłoszenia – IV Niedziela Wielkiego Postu B

11.03.2018

Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia

ZAPROSZENIE BISKUPA PŁOCKIEGO NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 2018 ROKU

11.03.2018

W tym roku przeżywamy w Kościele w Polsce 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży. To czas szczególnej modlitwy za młode pokolenie, które dojrzewa w naszych domach, szkołach i parafiach. W październiku br. w Rzymie odbędzie się Synod Biskupów poświęcony młodzieży. Papież Franciszek o tym wydarzeniu powiedział: „To jest Synod Młodych i wszyscy chcemy słuchać siebie nawzajem. Każdy młody ma coś do powiedzenia innym, ma coś do powiedzenia dorosłym, ma coś do powiedzenia księżom, siostrom zakonnym, biskupom i papieżowi. Wszyscy musimy Was wysłuchać”

Rekolekcje Wielkopostne w Parafii p.w. św. Onufrego w Staroźrebach

04.03.2018

Rekolekcje Wielkopostne w Parafii p.w. św. Onufrego w Staroźrebach 11 – 12 – 13 marca 2018 r. prowadzi O. Henryk Kowalski CSsR Dyrektor Sekretariatu Misji i Rekolekcji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów

Ogłoszenia – III Niedziela Wielkiego Postu B

04.03.2018

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem