Opłatek wigilijny

Pan Organista odwiedzi nasze rodziny z opłatkiem wigilijnym w następującym porządku:   poniedziałek 28.11.2022 od 16.00 – Pl. Bojowników, ul. Kościuszki, Sienkiewicza i ul. Krótka…