Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie.

Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

W okresie wakacyjnym, który jest jednocześnie okresem urlopowym, z Sakramentu Pokuty możemy skorzystać przed Mszą Świętą o godzinie 17.30.

W miesiącu lipcu Ks. Proboszcz jest na urlopie. Wszelkie sprawy kancelaryjne proszę załatwiać z Ks. Wikariuszem w czasie urzędowania Kancelarii Parafialnej. W sytuacjach pilnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na numer dyżurny wywieszony na tablicy ogłoszeń. Numer telefonu mobilnego: 500544505

Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary składane w jakiejkolwiek formie na rzecz naszej parafii.