„Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza niedziela to niedziela radości, że Pan już jest blisko, że już przychodzi, by nam udzielić swoich darów. Nawet kolor szat liturgicznych jest dzisiaj jakby jaśniejszy, weselszy, bo nie fioletowy, tylko różowy. Otwierajmy się na przychodzącego Pana, który pragnie towarzyszyć naszej codzienności

Zapraszamy w tygodniu na Roraty w środę o 17.30.

Są jeszcze do nabycia świece Caritasu na stół wigilijny.

Do świąt Bożego Narodzenia coraz bliżej (pozostał już zaledwie tydzień, albowiem tegoroczny Adwent jest najkrótszym z możliwych).

Z tej też racji, wyjątkowo w tym roku, nasze Rekolekcje Adwentowe będą trwały dwa dni: 22 i 23 grudnia ( piątek i sobota). Będą to dwa dni spowiedzi adwentowej. Zechciejmy skorzystać z tego daru Bożego miłosierdzia aby Chrystus naprawdę narodził się w naszych sercach. Program rekolekcji jest wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszej parafii.

W przyszłą niedzielę wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte do południa o 8.30, 10.00 i 12.00 oraz Pasterka o 22.00.

Od godziny 21.30 czuwanie w wykonaniu naszej młodzieży.

W dzień Bożego Narodzenia Msze święte o godzinie 10.00 i 12.00.