8.30 + Edmund Kowalski, rodzice Kowalscy – od Krystyny Dymek
10.00 + Marek Nowakowski
12.00 + Za zmarłych Parafian