8.30 + Helena, Łukasz, Anna Szymańscy, Marianna Młynarska
10.00 + Jerzy Żelechowski w rocz. śmierci – od żony i córek
12.00 w intencji Parafian
16.00 + Anna, Zygmunt, Tadeusz, Henryk Bereszczyńscy