8.30 + Stanisław Grzegorzewski
10.00 + Zofia Rosiak (40 rocz.) – od synowej
18.00 + Iwona i Janina Surmak /p/