8.30 + Krystyna Oniszko – od rodziny
10.00 + Tadeusz i dziadkowie Kocot
12.00 UROCZYSTOŚĆ ODNOWIENIA PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO
16.00 + Jan i Marianna Krupińscy, Stanisława Rosiak
16.00 + s. Hanna w rocznicę śmierci