17.30 + Honorata Rudowska – gregorianka
18.00 + Rodzice i bracia Nowiccy