17.30 + Jacek Lewandowski (4 rocz.)
17.30 + Alicja Adamczyk /p/
18.00 + Władysław Grzybowski
18.00 + Andrzej Szczepański