17.30 + Tadeusz Małachowski
18.00 + Jan-Wojciech Jakubowski, Stanisław i Franciszka Jakubowscy