17.30 + Krystyna Obałkowska w 1 rocz. śm.
18.00 + Henryk Biernat, rodzice Czesława i Władysław oraz Wiesław Janowscy