17.30 + Zbigniew (1 rocz.), Aleksandra, Zofia i Aleksander Bareja – od dzieci, wnuków i prawnuków
18.00 + Jerzy Górecki