8.30 + Bogdan Kalwaszewski (17 rocz.)
8.30 + Ryszard Wiśniewski (7 rocz.)
10.00 o błogosławieństwo Boże dla Emilii i Mateusza
12.00 w intencji Parafian
12.00 + Waldemar Wilczyński (6 rocz.)
16.00 + Stanisław Krajewski /p/