17.30 + Andrzej Gzylewski /p/
18.00 + Barbara Szczepańska (4 rocz.)