17.30 + Daniela Maron /p/
18.00 + Waldemar Krysiński (2 rocz.)