8.30 + Emilia i Józef Stańczak, Krzysztof Kalwaszewski
8.30 + Tadeusz Wysocki, Stanisław i rodzice Szałańscy
10.00 + Witold oraz rodzice Zuzanna i Franciszek Śmigielscy
12.00 + Marek Nowakowski, Mirosław Rosiak, Eugeniusz Żydlewski
16.00 + Stanisława, Kazimierz i rodzina Nowak