17.30 + Grzegorz Przybyliński /p/
18.00 + Teresa Szałańska /p/