9.00 + Marianna (9 rocz.) i Antoni Żabowscy
9.00 + Anna, Tadeusz i Roman Woźniak
11.00 + Jadwiga, Stefan i Zofia Zalewscy
11.00 + Dariusz Brzeziński, Marcin Brzeziński
18.00 + Marianna i Franciszek Zawodniak, Marianna i Antoni Karpińscy, Helena Jagielska