8.30 + Stefan Kaźmierowski, rodzice Lewandowscy, Halina i Leszek Kaźmierowscy
8.30 + Rodzice Rajewscy, rodzice i bracia Nowiccy
10.00 + Rodzice i Jan Boguccy
12.00 + Wanda Wiśniewska (13 rocz.)
12.00 w intencji Parafian
16.00 + Stanisława Kazula