17.30 + Rodzice Jadwiga i Jan Fontańscy
18.00 + Zygmunt Domański /p/