17.30 + Stanisław Kurczewski (1 rocz.)
17.30 + Grzegorz Draganowski (3 rocz.)
18.00 + Antoni Rajchel, Józef i Barbara Rajkowscy, dziadkowie Rudowscy