17.30 + Kazimiera i Władysław Młotkowscy
18.00 + Jan Słupski – od pracowników SP w Nowej Górze