17.30 + Jarosław Kowalski /p/
17.30 + Jan, Kazimierz, Andrzej Gzylewscy
18.00 + Zdzisław Widliński /p/