8.30 + Tadeusz i Zbigniew Wysoccy, rodzice Szałańscy
10.00 + Sabina Kurnicka /p/
10.00 + Jadwiga, Stefan i Zofia Zalewscy
12.00 + Rodzice Zawodniak, Marianna i Antoni Karpińscy, Helena Jagielska
16.00 + Jan i Marianna Krupińscy, Stanisław Rosiak