17.30 + Rodzice i Janina Krysińscy, bracia Krysińscy, małżonkowie Bystroń
17.30 + Sabina Kurnicka /p/
18.00 + Czesław i Józef Kalinowscy
18.00 + Hanna Rabazyl /p/