17.30 + Rodzice i bracia Krysińscy, Marianna i Aleksander Bystroń, Waldemar Krysiński
18.00 + Marianna Karpińska (rocz.), Antoni Karpiński i Jan Kowalczyk