Opłatek wigilijny

Pan Organista odwiedzi nasze rodziny z opłatkiem wigilijnym w następującym porządku:   poniedziałek 28.11.2022 od 16.00 – Pl. Bojowników, ul. Kościuszki, Sienkiewicza i ul. Krótka…

Opłatek wigilijny

Pan Organista odwiedzi nasze rodziny z opłatkiem wigilijnym w następującym porządku: Wtorek 22.11.2022 od 8.30 – Staroźreby Hektary, Zdziar Mały, Ostrzykówek od 16.00 – ul.…

Opłatek wigilijny

Pan Organista odwiedzi nasze rodziny z opłatkiem wigilijnym w następującym porządku: Poniedziałek od 8.30 – Bromierz Wieś i Nowy Bromierz Wtorek od 8.30 – Mieczyno,…