17.30 + Helena (rocznica), Stanisław, Kazimierz, Józef, Waldemar i Janina Krysińscy oraz Marianna i Aleksander Bystroń
18.00 + Krystyna Obałkowska /p/