17.30 + Ewa Rajewska w 29 rocznicę śmierci – od męża z Płocka
18.00 + Dziadkowie Stanisława i Józef Jankowscy oraz dziadkowie Kędzierscy