17.30 O błogosławieństwo Boże dla Sylwi i Piotra  Opolskich
18.00 + Dziadkowie Władysława i Józef oraz Stanisław Korzeniewscy; dziadkowie Helena i Antoni Fontańscy