17.30 + Piotr Pikała (14 rocz.)
17.30 + Hanna Rabazyl /p/
18.00 + Krystyna Nowakowska /p/
18.00 + Sabina Kurnicka /p/