17.30 + Rodzice Rudowscy, dziadkowie Karwowscy i Rudowscy
17.30 + Regina Karczewska /p/
18.00 + Józef Lemankiewicz
18.00 + Tadeusz Justyński /p/