17.30 O błogosławieństwo Boże dla Ewy, Rafała, Gniewomira, Juliana, Tymoteusza, Jakuba
16.00 + Jerzy Kuliński /p/