8.30 + Regina, Zygmunt Sulkowscy, dziadkowie Sulkowscy, Jarosław Śmigielski
10.00 + Teresa Jeż
12.00 + Rodzice Czesław i Elżbieta Ciećwierz oraz siostra Teresa Kwiatkowska
16.00 + Jadwiga Krupińska (5 rocz.)