17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
18.00 + Halina, Stanisław, Katarzyna Kowalak, dziadkowie Kowalak