17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
17.30 + Stanisława, Stanisław, Tomasz i Paweł Żelechowscy
18.00 + Rodzice Zofia i Szczepan Dobaczewscy
18.00 + Halina (12 rocz.) i Stanisław Mielczarek