17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
17.30 + Antoni Liberacki /p/
18.00 + Regina (1 rocz.), Eugeniusz i rodzina Wiśniewskich i Joachimowiczów
18.00 + Jadwiga Olszewska /p/