17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
17.30 + Rodzice Zawodniak, Marianna i Antoni Karpińscy, Helena Jagielska
18.00 + Barbara Słupska /p/
18.00 + Mirosław Aftański (19 rocz.)