8.30 + Ryszard Sobek (2 rocz.)
10.00 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
10.00 + Stanisław Kurczewski
12.00 + Stanisława i Władysław Jankowscy – od dzieci
16.00 + Regina, Zygmunt, Lucjan Sulkowscy, dziadkowie Goszczyńscy