17.30 + Bogdan Mikołajewski – gregorianka
17.30 + Czesława i Feliks Dąbkowscy, dziadkowie Wiśniewscy
18.00 + Tadeusz Przybojewski /p/
18.00 + Urszula Jankowska /p/