17.30 + Andrzej Michalski /p/
17.30 + Roman Fusiński /p/
18.00 + Halina Kowalczyk /p/
18.00 + Władysława Jędrzejewska /p/