17.30 + Ryszard Sobek, Janina i Antoni Kociszewscy
17.30 + Czesław Oliszewski /p/
18.00 Droga Krzyżowa – ulicami Staroźreb