8.30 + Henryk (rocz.), Antonina i Henryk Majczyk
10.00 + Kazimierz i Stanisława oraz rodzina Nowak
12.00 Za Parafian
16.00 + Stanisław Kurczewski