17.30 + Antoni Liberacki/p/
18.00 + Andrzej Gzylewski – gregorianka