17.30 + Honorata Rudowska /p/
17.30 + Sabina Bytner /p/
18.00 + Andrzej Gzylewski – gregorianka
18.00 + Renata Pikała (6 rocz.)