8.30 + Andrzej Gzylewski – gregorianka
10.00 + Wiesław Weresiński, Stefania i Bolesław Jarzynkowscy, Dziadkowie Kraśniewscy
12.00 Za Parafian
12.00 + Wiesław Kurnicki (ur.)
16.00 + Jacek Lewandowski (im.)