17.30 + Marianna Pakulska /p/
18.00 + Andrzej Gzylewski – gregorianka