17.30 + Andrzej Michalski /p/
18.00 + Andrzej Gzylewski – gregorianka