17.30 + Barbara i Kazimierz Krzemińscy, rodzina Kowalczyk
18.00 + Andrzej Gzylewski – gregorianka
18.00 + Roman Fusiński /p/